ДЕЦА НА ПОЛИТИКАТА Печат

Безплатно! Всички деца под 4 години се настаняват безплатно.

Деца от 4-10 години се таксуват съответно.